"Business Open day" 21.11.19

"Business Open day" 21.11.19

  • 21 Nov 2019
ภาพบรรยากาศงาน "Business Open day"
ในบรรยากาศแบบ COLORFUL! ส่งท้ายปี 2019 อย่างสนุกสนานและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ .

"Business Open day" คือ งานที่รวมเจ้าของธุรกิจ หลากหลายอาชีพกว่า 100 ราย มาแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

Unique Chapter เรามุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือกันในด้านธุรกิจ และเติบโตไปพร้อมกัน

สนใจเยี่ยมชมและเข้าร่วมประชุมกับ BNI Unique
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.15 - 10.30 น.
ณ ห้อง Crystal Grand Ballroom CDC เลียบด่วน เอกมัย-รามอินทรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 848 6426
www.uniquebni.com

Share This :

สนใจเข้าร่วมประชุมกับ BNI Unique Chapter?

ปี 2015 BNI มีมากกว่า 7,500 Chapter และมีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลก
มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กันมากถึง 8 ล้านโอกาส หรือ 333,000 ล้านบาท
และ BNI ประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2006 ปัจจุบันมี 28 Chapter
หากคุณคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ หรือมองหาพาทเนอร์
BNI Unique Chapter คือคำตอบหนึ่งของคุณ